Secondary

Languages

User login

มีใบแจงหนี้ส่งมา ที่บ้าน

มีใบแจ้งหนี้ส่งมาที่บ้าน  แล้วทีนี้ทำเรื่องกู้แล้วในปีนี้ 2560 อยากทราบว่าเราต้องกรอกแบบฟอร์ม กยศ ยืนยันสภาพนักศึกษาอีกไหมคะ  ในเมื่อเรากรอกแบบคำกู้ยืมแล้ว

ผู้ส่ง: 
จันจิรา อุ่นสรรพ์

ยังทำเรื่องยื่นกู้ไม่ผ่าน แนะนำให้ทำเรื่องรายงานสถานภาพการศึกษาก่อนนะคะ