Secondary

Languages

User login

ลงทะเบียนกู้ไม่ได้

ตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน พอกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดลงทะเบียนก็ขึ้นว่าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงได้อีก ทั้งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน แล้วก็มีเมลส่งรหัส OTP มาแต่ไม่รู้จะลงทะเบียนยืนยันตรงไหน  หนูต้องทำยังไงค่ะ  รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ส่ง: 
เชมมี่ ดาราลี

ผู้กู้ได้ทำการลงทะเบียนรับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ จะไม่สามารถลงซ้ำได้อีก ถ้าไม่ทราบรหัสผ่านให้ทำการ Reset รหัสผ่านใหม่นะคะ