Secondary

Languages

User login

แก้ไขข้อมูลบุคคลไม่ได้ค่ะ

ต้องการแก้ไขรหัสไปรษณีย์นน่ะค่ะแต่มันแก้ไม่ได้ต้องทำยังไงคะ

ผู้ส่ง: 
นุชนารถ พ่อค้า

ที่อยู่จะดึงข้อมูลมาจากสำนักทะเบียนราษฎร์ค่ะ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแนะนำให้ติดต่อแก้ไขที่สำนักทะเบียนราษฎร์นะคะ และหลังจากติดต่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อ กยศ. call center 0 2016 4888 กด 9 ค่ะ เพื่ออัพเดทข้อมูลค่ะ