Secondary

Languages

User login

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลในระบบ

คือพึ่งเปลี่ยนนามสกุลมาอ่าค่ะ เป็นผู้กู้รายใหม่ แล้วต้องการเปลี่ยนนามสกุลในระบบนี้ แต่โทรไปแล้วสายไม่ติดค่ะ ต้องทำยังไงบ้างคะ

ผู้ส่ง: 
มนสิชา เรืองจรูญ

กรณีถ้ายังไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ให้ยกเลิกแบบคำขอกู้ในระบบ และติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ. call center เพื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ใหม่ค่ะ

กรณีสถานศึกษาอนุมัติแล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ. 108 (คลิกดาวน์โหลด) แนบไปกับเอกสารสัญญากู้ยืมที่ส่งให้สถานศึกษาค่ะ