Secondary

Languages

User login

ขอยื่นกู้ กรอ แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาจะขอยื่นกู้ กยศ ได้ไหม

พอดี ปี58 ได้ขอยื่นกู้ กรอ ที่มหาลัยแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้ไปเซ้นสัญญาเลยหลุดไป แต่มาปี60 ได้ย้ายมามหาลัยอีกแห่งนึ่ง จะขอยื่นกู้ กยศ แต่ในเว็บของ studentloan ยังบัญทึกว่าหนูต้องการขอกู้ กรอ อย่างนี้ต้องทำยังไงค่ะ? จำเป็นที่จะต้องกู้ กยศ ค่ะ และก็ได้เปลี่ยนนามสกุลมาด้วยค่ะ

ผู้ส่ง: 
ณัฏฐกานต์ จายพรมเมือง