Secondary

Languages

User login

การเปลี่ยนชื่อ เคยลงทะเบียนไว้ ไม่ได้ทำสัญญากู้

เคยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เมื่อตอนมปลายค่ะเป็นชื่อเก่า ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ ทำคำร้องยื่นขอกู้ไว้ ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร ตอนนี้พึ่งเข้ามหาลัยต้องการกู้ยืมเงินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

ผู้ส่ง: 
ploylaly t

ถ้าจะประสงค์กู้ แนะนำให้ติดต่อ กยศ. call center 0 2016 4888 กด 9 และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อค่ะ เจ้าหน้าที่จะขอเลขที่บัตรประชาชนเพื่อส่งตรวจสอบกับสำนักทะเบียนราษฎร์ให้ใหม่ค่ะ และหลังจาก 1 วัน ให้ login เข้าระบบ e-studentloan และทำการแก้ไขชื่อให้ถูกต้องเป็นชื่อปัจจุบันค่ะ และทำการยื่นแบบคำขอกู้ได้เลยค่ะ