Secondary

Languages

User login

ส่งเอกสารแล้ว แต่ยืนยันค่าเทอมไม่ได้

คือผมส่งเอกสารแล้ว แต่ทำไมยังไม่มีให้ยืนยันค่าเทอมอะคับ เข้าเว็บดูตลอดแต่ไม่สามาถยืนยันได้ ต้องทำยังไงอะคับ

ผู้ส่ง: 
ฐานันดร มนุษย์สม

จากการตรวจสอบข้อมูลสถานะอยู่ในขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ค่ะ สถานศึกษายังไม่ได้อนุมัติการกู้นะคะ ให้ติดต่อสอบถามทางสถานศึกษาค่ะ เพราะกองทุนได้มอบอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกู้ค่ะ