Secondary

Languages

User login

เอกสารที่ใช้สมัคร กรอ

ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย จะใช้เอกสารพวกสำเนาบัตรประชน ทะเบียนบ้านของพี่สาวแท้ๆคนเดียวแทนได้ไหมคะ

ผู้ส่ง: 
ภัทรวดี อำพล

แนะนำให้ติดต่อสอบถามทางสถานศึกษาค่ะ เพราะทางสถานศึกษาจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานนะคะ