Secondary

Languages

User login

หยุดเรียน 1ปี จะกู้กยศ.ต่อได้ไหม

ผมเรียนจบปวส. ปี2561. แร้วกู้กยศด้วย

แร้วผม. ไม่ได้กู้กยศ.ต่อ. เนื่องจาก. ออกมาทำงาน 1ปี เพื่อหาทุน. ไปเรียน. 
แร้วปีหน้าปี2562ผมจะสมัครเรียน ในระดับ ป.ตรี. ผมจะสามารถกู้กยศได้ไหม. 
แล้วหนีเก่าต้องชำระเมื่อไร.
ถ้าได้จะเปนผู้กู้รายไหม่.  รึเปนผู้กู้. รายเก่าเปี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษา.

ผู้ส่ง: 
กิตติทัศน์ พรหมจรรย์

เป็นผู้กู้รายเก่าค่ะ มีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ค่ะ แต่จะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาพิจารณาค่ะ

ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การชำระหนี้ได้ที่นี่ คลิก https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2