Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารและพนักงานชาว กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,615,065 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,661,599 ราย คิดเป็น 65%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 803,222 ราย คิดเป็น 14%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,093,041 ราย คิดเป็น 19%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 53,964 ราย คิดเป็น 1%