๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พระราชกรณียกิจ เข้าสู่เว็บไซต์ กยศ. พระราชกรณียกิจ