Secondary

Languages

นโยบายคุกกี้ (Cookies) ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th ให้บริการโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกันของ กยศ. เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งนี้จะถือว่าท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ติดตั้งและใช้คุกกี้ (Cookies) ตามนโยบายคุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลหรือสคริปท์ขนาดเล็กที่ถูกนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ เพื่อใช้ติดตาม และบันทึกข้อมูลของท่าน เช่น ตำแหน่ง วัน เวลา หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม การตั้งค่าต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมการ ใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้งานคุกกี้ (Cookies) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. กยศ. ใช้คุกกี้อย่างไร

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของ กยศ. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้เว็บไซต์ของ กยศ. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ พฤติกรรมการใช้งาน และการตั้งค่าต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

(3) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกยศ. ที่ช่วยให้กยศ. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ การใช้บริการของเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน สำหรับการนำเป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์

3. คุกกี้ที่ กยศ. ใช้งาน

กยศ. มีการใช้งานคุกกี้ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ กยศ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

(2) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กยศ. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การนำคุกกี้มาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ กยศ. สามารถแบ่งประเภทคุกกี้หลักๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่

(1) Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้

(2) Statistics Cookies เป็นคุกกี้ที่ช่วยในการเก็บสถิติสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งาน และการโต้ตอบของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งาน

(3) Marketing Cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้งานเพื่อติดตามผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ มีจุดประสงค์คือการแสดงโฆษณา หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า บริการ หรือโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หากท่านไม่ยิมยอมการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

(4) Functionality Cookies คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ การตั้งค่าตัวเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าตัวเลือกใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ กยศ. อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ กยศ. ได้

ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ กยศ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว เว็บเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยินยอมการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการยินยอมการทำงานของคุกกี้ (Cookies) ได้โดยการกำหนดค่าในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่าน ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ ท่านต้องตระหนักว่าหากท่านปฏิเสธการยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies) ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างสะดวกหรือมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มี การบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

  1. Internet Explorer
  2. Microsoft Edge
  3. Google Chrome
  4. Firefox
  5. Safari
  6. Safari iOS
  7. Android

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ

กยศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายคุกกี้ (Cookies) ฉบับนี้เพื่อความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดติดตามข้อมูลนโยบายคุกกี้ (Cookies) ของเว็บไซต์เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ (Cookies) ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” ที่ กยศ. ประกาศให้ทราบ

8. ติดต่อ กยศ.

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อไปที่

 


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์ : 0-2016-4888
อีเมล : [email protected]
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล