Secondary

Languages

โน พบพริษฐ์

ศิษย์เก่า

ผมเป็นเด็กดอยคนหนึ่งครับ แต่เราก็ภูมิใจครับ ที่ได้เรียนหนังสือ ...อยู่บ้านเงินร้อยเงินพันเราไม่เคยเห็น เคยเห็นแต่เหรียญ เพราะว่าแม่ไปรับจ้างได้วันละ 10 บาท 10 บาท เท่ากับข้าวสาร 1 ลิตร รู้สึกว่าแม่ให้เราสู้ ให้มีกำลังใจ หุงข้าวด้วยรอยยิ้ม กินข้าวเสร็จพรุ่งนี้ไม่ต้องพูดถึง ทั้งๆที่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้กินข้าว