Secondary

Languages

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่/เวลา กิจกรรม สถานที่
อ, 03/03/2563 - 08:30 to 13:00 การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ณ ห้องประชุมเมย์แฟร์บอลรูม B -
อ, 24/03/2563 - 08:30 to 16:30 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
พฤ, 26/03/2563 - 08:30 to 16:30 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษารัฐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ศ, 27/03/2563 - 08:30 to 16:30 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
พฤ, 30/04/2563 - 08:30 to 16:30 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์