Secondary

Languages

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น ภายในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-1
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-2
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-3
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-4
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-5
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-6
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558-7
วันที่: 
21 October 2015