Secondary

Languages

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ เพื่อเป็นต้นแบบของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและองค์กรนายจ้างที่ดีในการส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ-1
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ-2
วันที่: 
17 November 2015