Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5

ปี 5

 กองทุนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคล"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ทรงเจริญพระชนมพรรษา

66 พรรษา ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน และบุคลากรในสถานศึกษาจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการทำความดีถวายด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ

          โดยกองทุนจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 20 จังหวัด และสถานศึกษา จำนวน 48 สถาบัน ปริมาณโลหิตไม่น้อยกว่า 10,000,000 ซีซี
โดยแบ่งตามภาคดังนี้

          1. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, อุตรดิตถ์, ลำปาง, พะเยา, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์  
          2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, บุรีรัมย์, สกลนคร, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด  
          3. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช   
          4. ภาคตะวันออกและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี
          5. กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาจำนวน 22 สถาบัน
โดยดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561คลิกอ่านรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตคลิกตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

 

คลิกดูสรุปผลการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5" ปี 61 

 
วันที่: 
21 September 2018