Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่: 
3 September 2018