Secondary

Languages

กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จ.กำแพงเพชร

กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จ.กำแพงเพชร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) "กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิภา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเจริญ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกสมุนไพรไทย สวนกล้วยน้ำว้า พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมอเจริญ

วันที่: 
1 September 2019