Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร"

กิจกรรมจิตอาสา "กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม "กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร" โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้แก่เด็กๆ และชาวบ้านทุกคน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านบราโกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่: 
7 December 2019