Secondary

Languages

กยศ.ร่วมบรรยายสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กยศ.ร่วมบรรยายสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมบรรยายสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
1 February 2020