Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

วันที่: 
24 September 2020