Secondary

Languages

กยศ. ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม

กยศ. ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ” ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม เนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน  และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ VDO Conference 

วันที่: 
29 October 2021