Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เหล่ากาชาติจังหวัด รพ.ศรีสะเกษ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

วันที่: 
15 December 2021