Secondary

Languages

กยศ. ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

กยศ. ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่บริจาคน้ำดื่ม กยศ. จำนวน 2,000 ขวด เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย โดยมีนายประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน

วันที่: 
23 June 2022