Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9

โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเครือข่าย กยศ. เข้าร่วม จำนวน 6 สถาบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 390 คน ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 203 ยูนิต (91,350 ซีซี) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ Convention Hall สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
6 July 2022