Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดศรีสะเกษโดย ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวมณเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง สถาบันการเงินต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่: 
23 July 2022