Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ซึ่งกองทุนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน ได้รับบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 1,108 ยูนิต (498,600 ซีซี)

วันที่: 
22 July 2022