Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวมณเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับ นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง สถาบันการเงินต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่: 
23 July 2022