Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ  และนางสาวมณเฑียร แสงทิม ผอ. ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการจัดกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีคณะผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน จากสถานศึกษา 16 แห่ง ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 530 ยูนิต (212,000 ซีซี) ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 146 คน  ผู้บริจาคอวัยวะ 137 คน และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 60 คน

วันที่: 
9 August 2022