Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 800 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งสิ้น 590 ยูนิต (236,000 ซีซี) ประสงค์บริจาคดวงตา 112 ราย ประสงค์บริจาคอวัยวะ 111 ราย

วันที่: 
24 August 2022