Secondary

Languages

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ในโครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังประมาณ 1,500 ราย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่: 
7 September 2022