Secondary

Languages

กยศ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ

กยศ. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ

วันนี้ (8 กันยายน 2565) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้ SMEs ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน จัดโดย กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

วันที่: 
8 September 2022