Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับ PIM ปลูกป่าตามโครงการ "ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี" ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี

กยศ. เข้าร่วมปลูกป่า โครงการ "ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี" ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมปลูกป่ากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตามโครงการ "ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี" ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม พร้อมเข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขต EEC โดยมีนางสาวจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565

วันที่: 
10 August 2022