Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานและประกอบพิธีเปิดงาน นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายบริพัฒน์ จิตการุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบูธ กยศ. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) เพื่อร่วมแก้ไขหนี้และให้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

วันที่: 
19 November 2022