Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย“Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย“Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

 ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย“Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่: 
17 December 2022