Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบูธ กยศ. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) เพื่อร่วมแก้ไขหนี้และให้บริการทางการเงินให้กับประชาชน  ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 ณ โถงประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
16 December 2022