Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้สัญจร : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบูธ กยศ. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (GFA) เพื่อร่วมแก้ไขหนี้และให้บริการทางการเงินให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

วันที่: 
27 January 2023