Secondary

Languages

กยศ. ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการรับชำระเงินสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

กยศ.ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการรับชำระเงินสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการรับชำระเงินสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย โดยนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กยศ. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4  กระทรวงการคลัง 

วันที่: 
13 February 2023