Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และนายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบูธของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและปัญหาหนี้สิน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 
18 February 2023