Secondary

Languages

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กยศ. กับ สคฝ. และ กอช. กับ สคฝ. เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กยศ. กับ สคฝ. และ กอช. กับ สคฝ. เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงิน

พิธีลงนาม MOU ระหว่างกยศ.กับสคฝ.และกอช.กับสคฝ.เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) และ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กระทรวงการคลัง 

 

วันที่: 
8 March 2023