Secondary

Languages

กยศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับสถานศึกษา

กยศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

กยศ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับสถานศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงาน ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายเรื่องภาพรวมการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม DSL และนายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชาสำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะหรือการเรียนรู้ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา  

วันที่: 
10 March 2023