Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 จังหวัดพิษณุโลก

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูธของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและปัญหาหนี้สิน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 นี้ ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่: 
18 March 2023