Secondary

Languages

กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กยศ.จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงาน ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 150  แห่ง 350 คน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

 

วันที่: 
23 March 2023