Secondary

Languages

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่ ศิริราชมูลนิธิ (ทุนธงวันมหิดล) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง  

วันที่: 
26 April 2023