Secondary

Languages

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ชั้น 4 อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

วันที่: 
6 May 2023