Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. PIM ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10

กยศ. ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

กยศ. ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. PIM ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ มอบของที่ระลึก และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

วันที่: 
13 July 2023