Secondary

Languages

มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูธของหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและปัญหาหนี้สิน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี  

วันที่: 
15 July 2023