Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พร้อมด้วยนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มรภ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีนางรัชดา ตันติมาลา ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 1,025 ยูนิต (461,250ซีซี)

วันที่: 
4 August 2023