Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคใต้  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี นิสิต นักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผลการจัดกิจกรรมได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 2,498 ยูนิต (1,124,100ซีซี) 
 
วันที่: 
25 July 2023